BENDROSIOS SĄLYGOS

1. Biolija.com el. parduotuvė priklauso MB "Biolija", įmonės kodas 305408731, buveinės adresas Kalvarijų g. 175, Vilnius, tel.: +370 618 00143, el.paštas: info@biolija.com.

2. Registruojantis ar perkant prekių iš Biolija.com internetinės parduotuvės, taikomos šios sutarties sąlygos bei Lietuvos Respublikos teisės aktai.

3. Biolija.com pasilieka teisę keisti pardavimo sąlygas ir pardavimo kainas.

PARDAVIMO SUTARTIS

1. Pardavimo sutartis tarp Biolija.com ir pirkėjo įsigalioja tada, kai po užsakymo patvirtinimo atitinkama suma yra įskaitoma į MB "Biolija" banko sąskaitą.

2. Pirkėjas, užsakydamas Biolija.com internetinėje parduotuvėje ir atlikdamas mokėjimą, patvirtina, kad jis sutinka su prekių pirkimo-pardavimo sąlygomis.

APMOKĖJIMAS UŽ PREKES

1. Prekių kainos Biolija.com internetinėje parduotuvėje nurodomos eurais.

2. Apmokėdamas užsakymą, pirkėjas gali pasirinkti jam tinkamą mokėjimo būdą. Pirkėjas turi sumokėti 100% užsakymo sumos, kad patvirtinti užsakymą.

3. Pardavimo sutartis laikoma pasirašyta ir užsakymo vykdymas pradedamas iš karto, kai pirkėjas sumoka 100 % užsakymo sumos.

PRISTATYMAS

1. Pirkėjui apmokėjus sąskaitą, Biolija.com sukomplektuoja užsakymą ir perduoda jį logistikos partneriams pristatyti.

2. Biolija.com internetinėje parduotuvėje nurodyti pristatymo terminai galioja nuo sąskaitos apmokėjimo akimirkos.

3. Apie pristatymo adreso pasikeitimą pirkėjas įsipareigoja informuoti Biolija.com nedelsdamas, prieš pristatant prekes.

4. Transportavimo metu apgadintos siuntos, kai apgadinamos ne prekių pakuotės, o prekės, pirkėjui yra pakeičiamos arba kompensuojamos.

5. Biolija.com neatsako už pirkėjui padarytą žalą ar vėlavimą pristatyti prekę, jeigu žalą ar prekės pristatymo vėlavimą lėmė aplinkybės, kurių Biolija.com negalėjo išvengti ar numatyti.

PREKIŲ GRĄŽINIMAS

1. Remiantis ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintomis „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklėmis", pirkėjas turi teisę nutraukti sutartį per 14 dienų laikotarpį, skaičiuojant nuo prekių gavimo.

2. Grąžinama prekė turi būti nenaudota, neapgadinta ir originalioje pakuotėje.

3. Prekės grąžinimo išlaidas padengia klientas, išskyrus atvejus, kuomet grąžinimo priežastimi yra užsakymo neatitinkanti arba brokuota prekė.

4. Norint grąžinti prekę, pirkėjas turi susisiekti el. paštu info@biolija.com per 14 dienų laikotarpį, skaičiuojant nuo prekės gavimo dienos. Prekės grąžinimo paraiškoje turi būti paminėtas pirkėjo vardas, pavardė, prekės pavadinimas ir sąskaitos arba užsakymo numeris.

5. Pinigai už grąžinamą prekę pirkėjui yra grąžinami ne vėliau nei per 14 dienų laikotarpį, skaičiuojant nuo grąžintos prekės gavimo. Be grąžinamos prekės vertės pirkėjui taip pat grąžinamos ir prekės pristatymo išlaidos.

6. Biolija.com neatsako už: prekės apgadinimą, atsiradusį dėl pirkėjo kaltės; defektus, atsiradusius prekę naudojant ne pagal paskirtį; natūralų prekės susidėvėjimą, prekę naudojant įprastai.

PRIVATUMO POLITIKA

1. Pirkėjas, naudodamasis Biolija.com internetine parduotuve, duoda aiškų ir pagrįstą sutikimą savo asmens duomenims apdoroti.

2. Biolija.com naudoja pirkėjo pateiktą informaciją tik jo pirkimo užsakymui atlikti ir šios informacijos neatskleidžia trečiosioms šalims. Pirkėjas sutinka, kad pardavėjas norėdamas suteikti pirkėjui tinkamas paslaugas, turi teisę tvarkyti jo duomenis, įskaitant kliento duomenų perdavimą šalims, susijusioms su pirkėjo teikiamomis paslaugomis (apskaitai, pristatymui, apmokėjimui).

3. Asmens duomenų tvarkytojas Biolija.com internetinė parduotuvė MB "Biolija", registracijos kodas: 305408731, adresas: Kalvariju g. 175, 08311 Vilnius, Lietuva, telefonas: +370 618 00143, el.paštas: info@biolija.com.

4. Kokie asmens duomenys tvarkomi: vardas, pavardė, kontaktinė informacija, telefono numeris, el.pašto adresas, pirkėjo pristatymo ir sąskaitos adresas, banko sąskaitos numeris, prekių ir paslaugų kainos, pirkimo istorija, kita informacija apie akcijas. 

5. Asmens duomenys tvarkomi sudarant sutartį su klientu, vykdant teisinius įsipareigojimus (apskaitai ir vartotojų ginčų sprendimui), naudojami klientų užsakymų tvarkymui ir prekių pristatymui. Banko sąskaitos numeris naudojamas grąžinant pinigu klientui. El. pašto adresas, telefono numeris ir kliento vardas, naudojami, sprendžiant su prekių ar paslaugų teikimu susijusius klausimus. 

6. Biolija.com imasi atitinkamų fizinių, organizacinių ir informacinių technologijų saugumo priemonių, kad apsaugotų asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, praradimo, pakeitimo, neteisėtos prieigos ar informacijos atskleidimo.

7. Biolija.com įrašyti asmens duomenys gali būti tikrinami arba keičiami naudojantis internetinės parduotuvės paskyros valdymu.

8. Pirkėjas turite teisę pakeisti visą asmeninę informaciją, esančią puslapyje „Mano paskyra“. Je iturite kokių nors kitų prašymų, susijusių su jūsų asmeninių duomenų taisymu ir (arba) ištrynimu, susisiekite su mumis per kontaktų formą.

9. Tiesioginės rinkodaros pranešimai siunčiami naudojant el. paštą, jei pirkėjas pateikė sutikimą. Jei pirkėjas nenori gauti tiesioginių rinkodaros pranešimų, el. pašto antraštėje turi būti pasirinkta atitinkama nuoroda arba susisiekta su mumis per kontaktų forma.

KITOS SĄLYGOS

1. Iš šių sąlygų kylančius nesutarimus bei ginčus šalys pirmiausia stengiasi išspręsti derybomis. Jeigu iš sutarties kylančių ginčų nepavyksta išspręsti šalių derybomis, pirkėjas savo teisėms apginti gali kreiptis į Vartotojų teisių apsaugos tarnybą ar į teismą. MB "Biolija" savo teisėms apginti gali kreiptis į teismą.